Úvodní strana | LOM PRAHA s.p. | Letiště PřerovEnglish

Historie letiště Přerov

Srovnání letiště 1950 a 2009

Prvorepublikové období-počátky

 • 25.6.1911 - let Ing. Jana Kašpara s letounem Bleriot IX na vojenském cvičišti u Jezdeckých kasáren trati Přerov-Henčlov-Bochoř v délce 18min 40 sec
 • 10.3.1925 - Ministerstvo veřejných prací ČSR požádalo Stavební úřad Olomouc o vyhledání pozemku o rozloze 400 x 800m u města Přerova
 • v roce 1936 - uvažuje se o ploše vlevo od Henčlova
 • 13.1.1927 - ustanovení přerovské skupiny MLL patřící pod olomouckou župu v Olomouci z iniciativy Ing. A. Němce
 • 23.9. 1927 - I. Letecký den za účasti letounů olomoucké župy MLL letouny 2x Aero A-12, 2x Brandenburg a roje vojenských stíhací letounů z Olomouce
 • 14.9.1930 - II.LD na propůjčených pozemcích statkáře L. Šilhavého u Výmyslova za účasti letounů MLL Olomouc
 • 15.2.1933 - byl založen plachtový odbor přerovské MLL, první lety větroně na vojenském cvičišti na svahu kopce u Újezdce
 • 4.5.1936 - návrh města Přerova MNO o zřízení letiště
 • 6.9.1936 - 6.9.1936 letecká expozice na Zemské výstavě 1936 v Přerově vystavované letouny Šmolík Š-20, Aero A-11, Zlín Z-XII, Zlín V.
 • 7.3.1937 - schválení výstavby kasáren pro leteckou jednotku městem Přerov a darování plochy 800 x 1000m pro zřízení letiště
 • Květen 1937 - byl vypracován projekt letiště
 • Podzim 1937 - výstavba příjezdové cesty k letišti o délce 300 m
 • Září 1937 - přesun 63. letky Leteckého pluku 2 v Olomouci na budované letiště Letadla ve výzbroji Aero A-100, Aero A-101, B-71 (licenční sovětské SB-2) a Praga E-39, 1.12.1938 stálé přemístění 63. letky velitel letky mjr. V. Skoba zástupce VL npor. B. Horák první důst. Por. F.Fajtl
 • Březen 1938 - počátek stavebních prací na letišti
 • Červenec-srpen 1938 - výstavba prvního hangáru
 • Říjen 1938 - letiště je hotovo ze 70%
 • 4.11.1938 - podpis nájemní smlouvy mezi městem Přerov a vojenskou správou na 25 let s Platností od 1.4.1938 do 31.3.1963
 • 21.12.1938 - zahájení kolaudace (hangár)
 • Březen 1939 - letiště je vyhodnoceno jako stalé vojenské letiště o rozměrech 780 x 1000m
zpět nahoru

Období okupace - II.světová válka

 • 30.6.1939 - předala Československá vojenská správa městu Přerov pozemky cvičiště i s vybudovaným hangáre nad Újezdcem a od prosince 1939 zrušila nájem plochy
 • Říjen 1939-září 1941 - ustanovení pilotní školy leteckého výcviku (Schoule-Flieger-Ausbildungsregiment) č.24 Sch/FAR 24, spadající pod velitelství olomouc a Vyškov. Letouny Ar-65, Ar-66, Bű-131, Bű-181, Fw-56, Fw- 44, He-45, Kl-35, E-39, Gruntu Baby
 • 7.3.1940 - Německá vojenská správa si v Olomouci vyžádala od města Přerova plochu cvičiště,Které bude použito opšt jako cvičiště a občasně jako letiště
 • 11.5.1940 - zrušení Českého národního aeroklubu (ČNA)
 • 31.5.1940 - zabavení majetku ČNA
 • 14.9.1940 - ukončena kolaudace letiště Přerov-Henčlov Prováděn elementární letecký výcvik na letištích v Olomouci, Přerově a Holicích na letounech FW-44, He-72, Go-145, Ar-66 a Junkers W-34
 • Září 1941 - únor 1943 přejmenování Sch/FAR č.24 na FFS A/B ( Flugzeugfűhrerschule), patřící pod velitelství Olomouc.Letouny Ar-68, Ar-96, Fw-58c, He-72 Kadet,MS-230, Praga E-241, Ju W-34
 • Listopad 1943 - zrušení plachtařského střediska velitelstvím Luftwafe
 • Konec roku 1944 - na letišti jsou umístěny bitevní perutě 7, 8, 9 Stafell (7/SG 10, 8/SG 10, 8/SG 10), spadající pod 10. bitevní eskadru (SG 10 ) s letouny Fw-190F, Me-109 a Ju-87
 • Na letišti ke konci války přistávají letouny z okolních letišť v Prostějově, Kostelce na Hané, Olomouce-Neředín typu Me-109, Fw-190, Ju-87
 • 3.5.1945 - odlet posledních letounů Fw-190 z letiště Henčlov
 • 8. května - do města vstoupily jednotky sovětské 81. střelecké divize
zpět nahoru

Poválečné období - rozkvět letiště

 • Po válce obnovení provozu na cvičišti nad Újezdcem plachtaři, jejich činnost byla ukončena v dubnu 1946, kdy se plachtaři přestěhovali na letiště v Henčlově
 • 15.9.1945 - pro zajištění provozuschopnosti letiště vzniká pozemní jednotka Letištní peruť Přerov na základě Zvláštního důvěrného rozkazu č.1 VL 3.O ze dne 6.9.1945 Velitelem ustanoven mjr.let. Oto Lazar
 • Září 1945 - nabídka MNO na dobudování vojenského a vybudování civilního letiště, město Přerov, to nabídlo zvětšení plochy v hlavním směru 340?/160? z původních 950 x 800m na 1200m
 • Leden 1946 - Letištní peruť nahrazuje Letištní správa Přerov podléhající II.leteckému okruhu Brno
 • Červen 1946 - zahájena výstavba dvou ocelových hangárů z Vítkovic, které byly dodány v Listopadu 1946
 • 1.8.1946 - zřízení Letecké základny 11 pro Zpravodajský pluk 43, letouny C-3 a K-65
 • 1.9.1946 - zahájení pravidelného leteckého provozu
 • Srpen 1947 - bylo rozhodnuto o budování betonové VPD v Přerově jako důsledek zavádění proudové letecké techniky na území ČSR
 • leden-únor 1948 - byl zpracován projekt na betonovou VPD o délce 2000m ve směru 066°/246°, blíže k Bochoři
 • 3.3.1948 - udělen 43.pluku čestný název Dr. E.Beneše
 • 10.3.1949 - byl pluk redislokován do Milovic
 • 1950-1951 - Letištní správa 11 / 11. letištní správa Přerov
 • Květen 1950 - přemístění 2.letky 45.leteckého pluku z Plzně na letiště Henčlov pro spolupráci s dělostřelectvem. Letka odešla z letiště v březnu 1952
 • 1951-1960 - 11. letištní prapor
 • Podzim 1951 - byla dobudována betonová VPD
 • 15.2.1952 - přesunutí Proudového výcvikového střediska letectva(PVSL) z Milovic, výcvik na letouny Mig-15/S-102
 • konec roku 1952 - ukončen provoz z letiště Henčlov
 • 1.1.1953 - PVSL v Přerově přejmenován na 7. školní letecký pluk v podřízenosti 15. leteckého sboru, stav 10 letounů S-102 a pět CS-102, pluk zrušen 1.10.1954 a personál odchází do Pardubic
 • květen 1954 - první přistání letounů Il-28 sevětskými posádkami
 • 1.11.1954-1.10.1960 - 46. letecká divizní opravna
 • říjen 1954 - přemístění 25. bombardovacího leteckého pluku (bolp) z důvodu přeškolení a přezbrojení z letounů C-3 Siebel na Il-28
 • listopad 1955 - přemístění 24.bolp- přeškolení a přezbrojení na Il-28 velitelství 46. bombardovací divize s velitelským rojem46.bold do roku 1960. Štáb pluku, společně s létajícím personálem, užíval vícepatrovou budovu v Čechově ulici naproti dnešnímu OD Prior v centru města (původně patřila n. p.MORAVOSTAV)
 • 1957-1962 - 1957-1962 vznik Zahraniční výcvikové (bombardovací), od poloviny r.1959 56. (zahraniční)výcvikové letky, pro výcvik na bombardovacích a stíhacích letounech
 • červen 1958 - letiště Přerov je zařazeno jako civilní letiště do sítě Čs. Aerolinií, letouny DC-3, Il-12, od roku 1960 Av-14T, ukončení civilního provozu v roce 1974
 • 1.9.1958 - srpen1960 46. Protiradiotechnická letka ("Netopýr") speciální průzkumná jednotka k provádění radiotechnického průzkumu a REB
 • 15.9.1960 - 46. bold zrušena
 • 1961 - 51.výcvikové letky z Hradce Králové s letouny Mig-15
 • 1961-1962 - vytvoření 51.(zahraniční) výcvikové dopravní letky a zahájení přeškolování na dopravní letouny Il-14
 • 1962-1965 - 29. letištní prapor
 • 1962 - 10. letecké opravovny , od září 1964 v podřízenosti VLU
 • září 1962 - sloučení letky Mig-15 a Il-14 a vytvoření 4.leteckého školního pluku, patřícího pod Letecké učiliště později Vyšší letecké učiliště v Košicích, pluk je zajišťován 11.lpr a 1.prRTZ
 • září 1964 - bylo ukončeno létání s letouny Il-28 a začíná na L-200 Morava, část pilotů z letky Mig-15 na L-29 Delfín
 • 1965-1969 - Vel. roj 2. stíhací bombardovací letecké divize
 • 1965-1973 - 21. letištní rota \„S\“
 • 1965 - LO transformovány na 32.LVO
 • Červenec 1965 - zřízení 10.protiradiotechnického oddílu s letouny Il-28 a Av-14T, oddíl sídlil v Želatovských kasárnách, byl rozpuštěn v září 1969 pro nesouhlas se vstupem vojsk Varšavské smlouvy na naše území v srpnu 1968
 • červenec 1965 - zrušení bombardovacího letectva v armádě
 • 1.9.1965 - přemístění 4.šlp na letiště Hájníky
 • 1965 - velitelství 2.stíhací bombardovací letecká divize do roku 1969 s Vel. rojem 2. stíhací bombardovací letecké divize
 • 19.5..1965 - zrušen 25.bolp
 • 1.7.1965 – 1.9.1969 - 10.prtlo v podřízenosti 10.LA s vrtulníky Mi-1 aMi-4
 • 23.9.1965 - přemístění 6. stíhacího bombardovacího leteckého pluku (sbolp) z letiště Hájníky letouny Mig-15 bis, bis SB, UTI, u pluku velitelský roj 6.sbolp s vrtulníky Mi-1
 • září 1969 - dodávka L-29 Delfín k 6.sbolp zrušena 2.sbold, 6.sbolp patří do podřízenosti 34.sbold
 • 1969-1973 - Výcvikové středisko letectva
 • 1973 - 1.školní letecký pluk
 • 1973-1992 - 28. letištní prapor
 • 27.6.1973 - přistávají na letišti 6.sbolp první letouny Mig-21MF a UM. Do konce roku jsou přeškoleny první dvě letky a Mig-15 jsou vyřazeny.V druhé polovině roku 1974 je přeškolena i třetí letka, ve výzbroji zůstaly i nadále Mig-15 a L-29
 • 1978-1973 - 30. letištní rota "S". Jednotka byla určena k zabezpečení sovětských sil při případné operaci proti NATO,hlavně NSR.
 • Do 1981 - je letiště využíváno letouny Jak-40 a Av-14T jako křižovatka poštovních letů na trati Praha-Přerov-Brno-Sliač
 • 1983 - pluk se účastní na výcviku pilotů lybijského letectva na Mig-21,stíhací výcvik byl u 3. letky 6. sbolp na letounech MiG 21 MF a UM
 • 22.6.1984 - první vývozní lety na letounech Su-22 u 6.sbolp
 • 30.1.1989 - 6.sbolp v podřízenosti velitelství 10.LA Hradec Králové
 • 1991-1993 - 61. prapor letištního a RTZ Přerov
 • 1991 - dostal 1.šlp do výzbroje letouny Mig-21, avšak výcvik na nich byl ukončen v roce 1993 Výcvik pokračuje na podzvukových L-29 a L-39MS ( prvních šest L-39MS přelétnuto 2.7.1992 z Vodochod, ev. čísla 0001-0006)
 • 31.7 1991 - 6.sbolp "Opavský" byl zrušen
 • 1992-1993 - 5. prapor letištního a RTZ Přerov
 • 1.1.1992 - 1.šlp v podřízenosti 1.smls Hradec Králové V květnu 1993 udělen čestný název"Generála Karla Janouška".
 • 1992 - letecké společnosti Olomex s.r.o. s letounem L-200 Morava, zánik v roce 2002
 • 1.1.1993-1.10.1994 - u 1.lšp vrtulníky Mi-2,8V druhé polovině roku 1993 bylo od 51. vrp předáno sedm vrtulníků Mi-2 (0242, 0244, 3302, 5432, 7741, ..) k 1. lšp a 4. sslt do Přerova. Z Bechyně byla předána Mi-8 0313.
 • v říjnu 1993 - 82. sslt se přesunula do Přerova a k 1.11.1993 se přeměnila na 4. sslt (27x Mig-21MF/MU, 1x Mi-2) . Podřízena v podřízenosti 2.dPVO Brno (ta je pod 4.sbor PVO Stará Boleslav)
 • 31. 12. 1993 - došlo k přejmenováni 32. LVO na 52. LVO a v roce 1996 na 32. leteckou opravárenskou základnu (32.LOZ).
 • 1994 - vznikla 35. letecká základna, která vznikla na základě zrušeného 5. prlrtz a 61. prlrtz
 • 1.1.1994 - 1.šlp v podřízenosti 3.sboru taktického letectva Hradec Králové
 • 1.10.1994 - byla 4.sslt zrušena a začleněna do 4. letecké základny PVO
 • 31.10.1994 - 1. lšp byl "přetransformován". V Pardubicích byla k 1.11.1994 ustanovena 34. základna školního letectva
zpět nahoru

Vrtulníky v Přerově

 • 1.12.1994 - na základě rozkazu ministra obrany je od 1.1.1995 ze zrušených vrtulníkových útvarů 51. vrtulníkového pluku Dr. E.Beneše v Prostějově a 11. vrtulníkového pluku v Plzni -Líních a 35. letecké základny Přerov založena 33. základna vrtulníkového letectva v Přerově
 • 15.12.1994 - zaujímá jeden vrtulník Mi-17 dvacetčtyři hodinovou službu Letecké pátrací a záchranné služby (LPZS) na letišti Přerov-Bochoř
 • 1.1.1995 - vznik 33. základny vrtulníkového letectva, základna má ve výzbroji vrtulníky Mi-2,Mi-8 PPA, Mi-9 IVOLGA, Mi-17, Mi-24 D, DU,V
  • do 30.9. 1997 - v podřízenosti 3.sboru Taktického letectva Hradec Králové
  • do 30.9. 2002 - v podřízenosti VeVzS ve Staré Boleslavi
  • od 1.10. 2003 - v podřízenosti VeSpS v Olomouci
 • 23.8-27.9.1996 - účast jednoho přerovského a kbelského vrtulníku v misi IFOR
 • 1996-1997 - vybraní příslušníci základny se přeškolují v Polsku na vrtulníky W-3A Sokol
 • 8.10.1996 - Česká armáda převzala 11 vrtulníků W-3A Sokol od PZL Šwidnik
 • 20.3.1997 - 14.12.2001 mise SFOR
 • Duben 1998 - drží jeden vrtulník Mi-17 povodňovou hotovost na letišti v Pardubicích při přívalových deštích na rychnovsku
 • Červenec 1997 - přerovské vrtulníky se účastní záchranných prací při povodních na Moravě,operují z letiště Olomouc -Neředín, přerovské letiště bylo zatopeno
 • 1.1.1999 - 334. vrtulníková letka byla zrušena a vznikla 333. vrtulníkovou letku letecké-taktická skupiny
 • 1.4.1999 - založen 334. vrtulníkový roj sil okamžité reakce (SOR) vrtulníky Mi-17 v úpravě SOR
 • 16.12.1999 - Úřad civilního letectví certifikuje letiště pro provoz civilních letadel podle přístrojů jako neveřejné mezinárodní letiště
 • 8.10. - 14.11. 2001 - stráží bezletovou zónu kolem Dukovan dvě Mi-24
 • 8.-14.1.2002 - Státní podnik LOK odkoupil vrtulníky Mi-17 0801, 0804, 0806, 0810, 0813 a 0815
 • 13.5. 2002 - Bojového praporu a historického názvu "33. zVrL Edvarda Beneše"
 • Srpen 2002 - přerovské vrtulníky se účastní záchranných prací při povodních v Čechách
 • Listopad 2002 - zabezpečení Summitu NATO vrtulníky Mi-17,24/35 ze Kbel
 • 27.1.2003 - Armáda ČR získala z Ruska první tři bitevní vrtulníky Mi-24V (ev. č. 7353, 7354 a 7355), dodané v rámci deblokace zbývajícího ruského dluhu
 • Červenec 2003 - čtyři nové vrtulníky Mi-24V 7356, 7357, 7358 a 0981
 • 31.12.2003 - Provoz vrtulníků Mi-24D u AČR byl ukončen.
 • 1.1.2004 - sloučení 32.LOZ s tlot. 33.zVrL a vytvořila se 234.tlolt
 • květen 2005 - dodávka 16 vrtulníků Mi-171Š v rámci deblokace ruského dluhu
 • 13.4 - 14.12.2005 - mise EUFOR
 • Duben 2005 - dorazila skupina českých pilotů, palubních techniků a techniků z 23. zVrL a z Úřadu státního ověřování kvality do letecké továrny v Ulan Ude, kde se přeškolí na nový vrtulník Mi-171Š.
 • 2.12.2005 - přivezl An-124 z Ruska do Pardubic poslední tři nové vrtulníky Mi-171Š.
 • květen 2006 - vycvičení první instruktoři v létání s brýlemi pro noční vidění (NVG)
 • 17.1.2006 - přistálo v Pardubicích letadlo An-124 Ruslan s posledními třemi vrtulníky Mi-35
 • 9.2.2006 - byla v rámci deblokace ruského dluhu ukončena poslední dodávka vrtulníků do výzbroje Armády České republiky
 • 2.4.-16.12.2007 - mise KFOR
 • 5.4.2007 - česká vláda schválila, že Afghánistánu daruje 12 nepotřebných bojových a dopravních vrtulníků Mi-17/24
 • 19.8.2008 - přelet prvních bojových vrtulníků Mi-24V/35 z Přerova do Náměště nad Oslavou
 • 1.10.2008 - vznik letky bitevních vrtulníků v Náměšti nad Oslavou, vzniká 231. vrtulníková letka s vrtulníky Mi-17 a Mi-171Š ( 16 vrtulníků Mi-171Š,tři Mi-17 a pět Mi-17 v úpravě SOR) zrušen 5.roj SAR, vrtulníky W-3A Sokol přebírá základna Kbelyzároveň se v pohotovosti SAR střídají piloti ze Kbel, VeSpS Olomouc (s vrtulníkem W-3A) a 231.vrl (Mi-171Š
 • prosinec 2008 - měly být dodány modernizované vrtulníky Mi-171Š, ve skutečnosti byly dodány až v červnu 2009
 • 1.5.2009 - vrtulníky Mi-171Š drží nepřetržitou pohotovost v rámci služby SAR
 • 11.2.2010 - ukončena hotovost vrtulníku Mi-17 či Mi-171Š pro SAR v Přerově. Hotovost se přesouvá na vrtulník Mi-35 v Náměšti nad Oslavou.
 • 24.9.2013 - vrtulníky Mi-171Š odletěly z Přerova do své nové základny v Náměšti nad Oslavou.
zpět nahoru

Civilní letiště

 • 1.10.2013 - severní část areálu přebírá LOM PRAHA s.p., který získal od ÚCL povolení provozovat civilní mezinárodní neveřejné a vnitrostátní veřejné letiště.
 • 1.1.2014 - LOM PRAHA s.p. přebírá zbytek areálu
zpět nahoru

Demolice na podzim 2014

V areálu letiště byly dne 29. října 2014 zahájeny demolice určených objektů a budov, které byly v havarijním stavu. Tento druh práce zahrnuje těžká vozidla a demolice probíhají nepřetržitě od pondělí do neděle od svítání do soumraku. Ke vjezdu a výjezdu této těžké techniky se využívá jak hlavní, tak nouzová brána u budovy č. 212. Termín ukončení prací je plánován na 5. prosince 2014. Jak demolice probíhají a k čemu vybrané objekty a budovy dříve sloužily?


objekt č. 7 sloužil jako ubikace mužstva a v posledních letech jako skladový prostorobjekt č. 8 sloužil jako ubikace mužstvaobjekt č. 9 sloužil jako posádková ošetřovna a posilovnaobjekt č. 32 sloužil jako nabíjecí stanice akumulátoru letecké technikyobjekt č. 43 sloužil jako sklad určený pro letecký materiálobjekt č. 85 sloužil jako radiolokační systém přistání (RSP)objekt č. 110 sloužil pro skladováníobjekt č. 143 sloužil jako velitelské stanoviště 2objekt č. 177 sloužil jako velitelské stanoviště 1záblesková řada – výstražné osvětleníareál vláček - objekty č. 230,231,232 a 238 sloužily jako sklad leteckého palivaobjekt č. 178 sloužil jako bývalá strojovna mycího můstkuzpět nahoru