Úvodní strana | LOM PRAHA s.p. | Letiště PřerovEnglish

Úvod


Vítejte na vnitrostátním veřejném a mezinárodním neveřejném letišti vzniklém 1.10.2013 z původního vojenského letiště Přerov-Bochoř."Čím výše se vzneseme, tím menší připadáme těm, kteří neumějí létat.“ Friedrich Nietzsche

KONTAKTY NA LETIŠTĚ

V případě letového provozu konaktujte:
dispečer na stanovišti RADIO (pouze v provozní době od 1.4.-31.10. 9:00-16:00 SEČ)
Telefon: 580 580 160 nebo 702 206 754
E-mail: provoz.lkpo@lompraha.cz

Ing. Monika Vaculíková, vedoucí pro civilní letectví (v provozní době i mimo provozní dobu)
Telefon: 580 580 166 nebo 702 209 592
E-mail: monika.vaculikova@lompraha.cz

V případě ostatních informací kontaktujte:
Ing. Martina Čepelková, asistentka
Telefon: 580 580 105 nebo 702 209 645
Fax: 580 580 106
E-mail: martina.cepelkova@lompraha.cz
Adresa: LOM PRAHA s.p., Na Letišti 406/147, 750 02 Bochoř

Další důležité kontakty naleznete v záložce Kontakty.

Aktuality

Statistika

Na letišti Přerov bylo k 31.12.2016 usktečněno celkem 11 827 pohybů (vzletů a přistání). Nějvětšího počtu dosáhly SLZ (sportovní létající zařízení) v celkovém počtu 9 660 pohybů (81 %). Vnitrostátních letů bylo uskutečněno 2 083 (18 %) a mezinárodních letů 84 (1 %). V roce 2015 bylo k 31.12. uskutečněno celkem 8 624 pohybů. To znamená nárůst o 27 % v tomto roce.Ukončení provozní doby letiště

Ke dni 31.10.2016 byla ukončena provozní doba letiště Přerov. Od 1.11.2016 do 31.3.2017 můžete na letiště létat na vyžádání. Stačí zaslat žádost na e-mail: provoz.lkpo@lompraha.cz.

Dále Vás informujeme, že do 6.11.2016 je vydán NOTAM na uzavření betonové dráhy 06/24, ale prozatím můžete využívat dráhu 05/23 trávu. Děkujeme a přejeme Vám pěkné letání.

Setkání zástupců dotčených obcí v ochranných pásmech letiště Přerov

Ve středu 5. října se sešli na dalším podzimním setkání letiště Přerov, zástupce magistrátu města Přerova a zástupci přilehlých obcí, které leží v blízkém okolí, společně s vedením letiště Přerov a uživateli provozujícími leteckou techniku na tomto letišti. Účelem tohoto setkání bylo objasnění činností na letišti Přerov v uplynulém období a současně vysvětlení hlavních aktivit, které letiště a jeho okolí čekají v následujícím roce. Zástupce magistrátu města Přerova a zástupci přilehlých obcí měli možnost si prohlédnout věž, výrobní prostory paramotorů společnosti NIRVANA SYSTEMS s.r.o. a hangár, kde se nachází firma ZLÍN-AVION SERVICE s.r.o., která poskytuje servis letounům. Na závěr setkání se uskutečnil poznávací let vrtulníkem. Děkujeme všem za účast a uvidíme se na dalším setkání v příštím roce.Autor: Ing. Monika Vaculíková, FOTO: Ing. Martina Čepelková, Ing. Monika Vaculíková

Obnova značení na betonové dráze 06/24

V období od 12.9. do 20.9.2016 probíhala na letišti Přerov obnova značení na betonové dráze 06/24. Všichni piloti mohli mezitím po domluvě s dispečerem RADIO využívat travnatou dráhu 05/23. Děkujeme Všem za spolupráci.Autor: Ing. Monika Vaculíková, FOTO: Ing. Martina Čepelková

Setkání investorů na letišti Přerov

Dne 2. září 2016 proběhlo setkání první vlny zájemců o výstavbu na letišti Přerov. Jedná se o investory v oblasti civilního letectví, zabývající se leteckou výrobou, servisem letadel nebo leteckým výcvikem. Investoři byli seznámeni se základními podmínkami pro plánovanou výstavbu. Ze strany investorů byl vznesen požadavek urychlení přípravných prací.Autor: Ing. Josef Jirka, FOTO: Veronika Martinková

Prodej triček

Vážení fandové letectví,

od této chvíle jsme pro Vás připravili prodej triček letiště Přerov. Nabízíme Vám různé barvy a ruzné velikosti s obrázkem věže.
Cena za 1 tričko 120 Kč s DPH.V případě zájmu pište na e-mail: martina.cepelkova@lompraha.cz nebo volejte na telefonní číslo + 420 580 580 105.

Co se dělo na letišti v roce 2016

Dne 26.7.2016 se na našem letišti Přerov uskutečnila exkurze dětí ve věku od 5 do 14 let a jejich vedoucích z dětského tábora Čekyně, v počtu 68 osob.

Věříme, že prohlídka splnila očekávání jak pro děti, tak i dospělé. Zaměstnanci letiště zprostředkovali návštěvu hangáru, kde provádí opravy letecké techniky firma ZLÍN-AVION SERVICE. Dále pak pan Bařinka dětem představil letoun L – 410. Na stanovišti hasičů u řídící věže měli kluci možnost, vyzkoušet si práci s požární technikou i obléci se do požárního zásahového obleku, podívat se na pracoviště řídícího létání, prohlédnout si letiště z ochozu věže a závěr pěkného dopoledne strávit ve firmě NIRVANA, která sestavuje vírníky a vyrábí paramotory. Pro vedoucí dětského tábora firma NIRVANA přichystala překvapení v podobě krátkého letu nad letištěm.

Počasí nám všem přálo, podpořilo dobrou náladu, která nás provázela celý den a velký dík patří všem, kteří se na pěkném dopoledni věnovaném dětem, podíleli.Autor: Ing. Martina Čepelková, FOTO: Ing. Martina Čepelková; Michal Krejčiřík

Vážení spoluobčané, Vážení fandové letectví,

dne 16. července 2016 se konal v areálu letiště Přerov – Den letiště Přerov.
Pro návštěvníky akce se podařilo zajistit bohatý program dynamických i statických ukázek, letecké a pozemní techniky.

K vidění byly skupinové ukázky historických letounů z I. světové války ze skupiny Létající cirkus na letounech Soptwith Camel F.1 a Fokker Dr. 1, letouny Zlín 226 z letecké skupiny FOLLOW ME, L 159 ALCA a JAS 39 Gripen z 21. základny taktického letectva. Samostatná vystoupení absolvovaly vrtulník Bell 206 společnosti Alfa Helicopter a vrtulník Mi 35 Hind, letoun Bucker 131 pana Jana Rudzinského, Evektor EV 55 Outback, bezpilotní prostředky AČR. Zapomenout nelze na kvalitní vystoupení Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, doprovodný program pozemních statických ukázek tanku T – 72 M4CZ a bojového vozidla pěchoty BVP 2 od 7. mechanizované brigády, obrněného kolového transportéru PANDUR II 8x8 od vojenské akademie Vyškov. Vyjmenovat všechny by zabralo hodně času a nejsem si jist, že bychom stejně na některé neopomněli.

Veškerá vystoupení byla kvalitní, divácky atraktivní, za což jim patří vřelý dík ze strany pořadatele – LOM PRAHA, s.p. letiště Přerov. Kvality lze dosáhnout pouze tehdy, pokud je vystupující zapálený fanda, který dokáže dát svému vystoupení tu pravou šťávu. Je pochopitelným, že některá vystoupení, vzhledem k charakteristikám letadla jsou razantnější (např. letouny L 159 ALCA, JAS 39 Gripen) a jiná zvukově nenápadná. To však neměmí nic na tom, že každé vystoupení je malým uměleckým zážitkem v mezích možného. Snahou bylo po generálních nácvicích, které proběhly v úterý a ve středu a ohlasech na ně, je upravit ve výletových trasách města Přerova. Vzhledem k bezpečnosti prováděné ukázky, to však nebylo zcela možné, neboť jenom řádně secvičená letová ukázka ve dvojici je zárukou, že nedojde ke krizové události v rámci letového vystoupení. Domnívám se, že tato zátěž byla vyvážena mistrostvím předvedené pilotáže. Generální nácvik nebyl původně plánován, ale pro bezpečné sladění, si to vyžádaly okolnosti. Je to jeden z poznatků, na který budeme reagovat při příštích akcích, stejně jako na dopravní obslužnost.

Rád bych touto cestou poděkoval všem vystupujícím na dynamických a statických ukázkách, pořadatelskému týmu letiště Přerov, společnostem NIRVANA Systems, s.r.o., ZLIN AVION SERVICE, s.r.o., SBS IVA, PČR, Celní správě a příslušníkům AČR, kteří se přímo podíleli na zajištění tohoto dne, sponzorům a mediálnímu partnerovi Rádiu Haná za to, že svojí prací a erudicí umožnili vytvořit příjemné dopoledne návštěvníkům letiště. Věřím, že se nám podaří v příštím roce zorganizovat den letiště (letecký den) Přerov za účasti všech, kteří mohou přispět a dále tak rozvíjet dlouhodobou tradici leteckých vystoupení na letiště Přerov – Bochoř. Je naším zájmem pořádat je za přispění a pochopení místně příslušných orgánů veřejné správy a samosprávy, tedy statutárního města Přerova, Bochoře, Věžek a dalších.

Ředitel letiště Přerov
Ing. Josef JIRKA


Jak se DEN LETIŠTĚ PŘEROV líbil ostatním? Komentáře se můžete dočíst například zde: Ohlasy z webových stránekDne 13. a 14. července 2016 v čase mezi 10.00 a 13.00 hodin byl na letišti Přerov realizován nácvik dvojice letounů L-159 ALCA.
Vydaný dokument: Ohlášení 21. základny taktického letectva Čáslav

Dne 7.6.2016 na letišti proběhl Kurz složitých seskoků vojáků opět s letounem Casa C-295M.Dne 26.5.2016 na letišti proběhly výsadky vojáků AČR s letounem Casa C-295M.Výcvik hasičů letiště Přerov, LOM PRAHA s.p. v rámci Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje.V následujících termínech probíhaly na letišti Přerov výsadky s letounem CASA C-295M:

24.5. 2016 v čase 07,00-14,00 UTC
26.5. 2016 v čase 12,00-17,00 UTC

Pro tuto činnost byl vyhlášen příslušný NOTAM.

Co se dělo na letišti dříve se dočtete v našem ARCHIVU.