Úvodní strana | LOM PRAHA s.p. | Letiště PřerovEnglish


Úvod Pro návštěvníky Pro piloty Program Letadla a technika Partneři

POKYNY PRO PŘÍLETY A ODLETY

Základní informace

• Poloha: 49° 25' 33" N, 17° 24' 17" E, 4,5 km jihozápadně od centra města Přerov
• Nadmořská výška: 676 ft / 206 m
• RWY: 05/23, 840 x 30 m, tráva; 06/24, 2500 x 60 m, beton
• Okruhy: v den letiště pouze severní okruhy (05 a 06 – levé, 23 a 24 pravé), výška letu po okruhu 1640 ft AMSL
• Frekvence: 127,775 MHz, volací znak: PŘEROV RADIO
• Provozovatel: LOM PRAHA s.p., Vedoucí pro civilní letectví – Monika Vaculíková, tel. +420 702 209 592, kontakt na dispečera: +420 580 580 160

Všechny časy jsou uvedeny v SELČ.

Pravidla pro přílety

Piloti dodržují pravidla a postupy uvedené v leteckých předpisech a ve VFR příručce v zájmu plynulosti a bezpečnosti provozu. Přílet bez RDS není možný. Přilétávající letadla se ohlásí na frekvenci 127,775 PŘEROV RADIO před vstupem do ATZ a uvedou svojí volací značku a polohu. Dále se řídí dle pokynů dispečera RADIO a po přistání urychleně uvolní RWY.

Letadla pro dynamické ukázky parkují dle pokynů řídícího odbavovací plochy na APN W (západní část stojánky).

Letadla pro statické ukázky a letadla návštěvníků parkují dle pokynů řídícího odbavovací plochy na APN W (východní část stojánky) a travnaté ploše mezi TWY B a APN W.

Letadla pro vyhlídkové lety parkují v blízkosti TWY B na zpevněných plochách.

Doba pro přílety a odlety

Přílety jsou povoleny do 9:30 hod. Přílet po 9:30 hod pro cizí letadla nebude umožněn. Vystupující, kteří mimořádně přiletí po 9:30 hod, se řídí dle pokynů dispečera RADIO.

Letové ukázky pro veřejnost budou zahájeny v 10:00 hod a ukončeny v 16:00 hod.

Briefing pro letové posádky

v přízemí na budově věže 9:00 – 9:30 hod

Briefing pro letové posádky je povinný. V případě neúčasti na briefingu si letová osádka vyžádá informace u Vedoucí pro civilní letectví, Ing. Monika Vaculíková, 702 209 592.

Vyčkávací prostor

Vyčkávací prostor na Den letiště není přesně stanoven. V případě nutnosti vyčkávejte mimo ATZ nebo v prostoru ATZ určeným dispečerem RADIO.

Pravidla pro odlety

Ukončení letových ukázek je plánováno na 16:00 SELČ. Odlety se uskuteční po 16:00. V případě potřeby dřívější odletu se řiďte dle pokynů dispečera RADIO.

Omezení na letišti

Sledujte platný NOTAM, který bude publikován Leteckou informační službou:AisView
Další odkazy: VFR příručka, AUPPlánek využití pohybových ploch


Okruh letiště